Vật Phẩm Trừ Tà

Gương bát quái trừ tà bọc nhôm lõm Hồng Kông K116-1

297.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm gương cầu lõm (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 12cm + Khối lượng: 140g + Ý nghĩa: thu hút cát khí, hóa giải sát khí, dùng trong trường hợp hướng nhà hợp tuổi gia chủ. + Cách sử dụng: treo trước

Gương bát quái trừ tà lồi bọc nhôm Hồng Kông K1202

429.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm, gương lồi(tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 20cm. + Khối lượng: 361g. + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp hướng, bị ngã ba đâm vào, cây to chắn trước nhà… + Cách sử dụng: Treo trước nhà, cửa

Gương bát quái hổ phù trừ tà lớn bọc nhôm Hồng Kông K1219

388.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái hổ phù bọc nhôm cỡ lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 16cm. + Khối lượng: 214gr. + Ý nghĩa: Bát quái hổ phù hóa giải các loại hình sát, chống lại ám khí, trừ tà hóa sát, trấn trạch…. + Cách sử

Gương bát quái trừ tà gỗ thông lõm chạm nổi Hồng Kông K1213

238.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông chạm nổi, gương cầu lõm (tại Việt Nam) + Kích thước (Đường kính): 10.5cm + Khối lượng: 58g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, thu hút, tích tụ năng lượng tốt… + Cách sử dụng: treo trước cửa chính hoặc cửa sổ.

Gương bát quái âm dương trừ tà gỗ chạm đồng nổi Hồng Kông K121

396.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái âm dương chạm đồng nổi (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 17cm + Khối lượng: 212g + Ý nghĩa: trấn nhà, tịch tà, hóa sát, dùng trong trường hợp nhà ở gần chùa, chiền, đình, miếu,… + Cách sử dụng: treo trước cửa.