Dây chuyền hổ phách tẩy uế Myanmar VM110

Mặt dây chuyền tẩy uế hổ phách Myanmar VM110 2.650.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt dây chuyền hổ phách (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 1.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 2g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy may mắn. + Cách sử dụng: mặt dây chuyền.

Vòng tay hổ phách tẩy uế Myanmar VM109-7930

Vòng đeo tay tẩy uế hổ phách Myanmar VM109 7930 7.930.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay hổ phách (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): hạt bi tròn, 20 bi. + Khối lượng: 8g ( giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: trang sưc phong thủy đem lại may mắn. + Cách sử dụng: vòng đeo

Vòng tay hổ phách tẩy uế Myanmar S5005-3205

Vòng đeo tay tẩy uế hổ phách Myanmar S5005 3205 3.205.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay hổ phách nhiều màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): hạt tròn, 23 hạt. + Khối lượng: 7.3g + Ý nghĩa: Là một “tinh thể” tẩy uế, hổ phách làm trong sạch cơ thể và tinh thần. “Tinh thể” này

Vòng tay hổ phách tẩy uế Myanmar S5005-3337

Vòng đeo tay tẩy uế hổ phách Myanmar S5005 3337 3.337.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay hổ phách nhiều màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): hạt tròn, 23 hạt. + Khối lượng: 7.6g + Ý nghĩa: Là một “tinh thể” tẩy uế, hổ phách làm trong sạch cơ thể và tinh thần. “Tinh thể” này

Vòng tay hổ phách tẩy uế Myanmar S5004-3900

Vòng đeo tay tẩy uế hổ phách Myanmar S5004 3900 3.900.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay hổ phách vân trong (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): hạt tròn, 22 hạt. + Khối lượng: 7.5g + Ý nghĩa: Là một “tinh thể” tẩy uế, hổ phách làm trong sạch cơ thể và tinh thần. “Tinh thể” này

Bột Xông – Bột Xông Phong Thủy – Bột Xông Tẩy Uế Trừ Tà