Gương bát quái trừ tà phẳng ngũ sắc Hồng Kông K117

297.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm gương phẳng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 10cm + Khối lượng: 125g + Ý nghĩa: thu hút khí tốt, ngăn cản, hóa giải khí xấu. + Cách sử dụng: treo ngoài cửa chính hoặc cửa sổ

Gương bát quái trừ tà lõm ngũ sắc bọc nhôm Hồng Kông K115

396.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm lõm (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 16cm + Khối lượng: 234g + Ý nghĩa: thu hút năng lượng tốt, hóa giải sát khí. + Cách sử dụng: treo trước nhà.

Gương bát quái trừ tà bọc nhôm lõm Hồng Kông K116-1

297.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm gương cầu lõm (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 12cm + Khối lượng: 140g + Ý nghĩa: thu hút cát khí, hóa giải sát khí, dùng trong trường hợp hướng nhà hợp tuổi gia chủ. + Cách sử dụng: treo trước

Gương bát quái trừ tà lồi bọc nhôm Hồng Kông K1202

429.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm, gương lồi(tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 20cm. + Khối lượng: 361g. + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp hướng, bị ngã ba đâm vào, cây to chắn trước nhà… + Cách sử dụng: Treo trước nhà, cửa

Gương bát quái hổ phù trừ tà lớn bọc nhôm Hồng Kông K1219

388.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái hổ phù bọc nhôm cỡ lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 16cm. + Khối lượng: 214gr. + Ý nghĩa: Bát quái hổ phù hóa giải các loại hình sát, chống lại ám khí, trừ tà hóa sát, trấn trạch…. + Cách sử

Bột Xông – Bột Xông Phong Thủy – Bột Xông Tẩy Uế Trừ Tà