bát quái hổ phù

Gương bát quái hổ phù trừ tà lớn bọc nhôm Hồng Kông K1219

388.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái hổ phù bọc nhôm cỡ lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 16cm. + Khối lượng: 214gr. + Ý nghĩa: Bát quái hổ phù hóa giải các loại hình sát, chống lại ám khí, trừ tà hóa sát, trấn trạch…. + Cách sử