bát quái lồi

Gương bát quái trừ tà lồi gỗ thông 18cm Hồng Kông K117-1

198.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông gương cầu lồi (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 18 cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp hướng, nhà bị ngã ba đường đâm vào, cây to chắn trước nhà, cột điện,… +

Gương bát quái trừ tà lồi bọc nhôm 12cm Hồng Kông K115-1

297.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái nhôm gương cầu lồi (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 12 cm + Khối lượng: 160g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp hướng, nhà bị ngã ba đường đâm vào, cây to chắn trước nhà, cột điện,… + Cách

Gương bát quái trừ tà lồi bọc nhôm Hồng Kông K1202

429.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm, gương lồi(tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 20cm. + Khối lượng: 361g. + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp hướng, bị ngã ba đâm vào, cây to chắn trước nhà… + Cách sử dụng: Treo trước nhà, cửa