bát quái lõm

Gương bát quái trừ tà lõm gỗ thông 18cm Hồng Kông K118-1

198.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông gương cầu lõm (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 18cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: thu hút, tích tụ năng lượng tốt, hóa giải sát khí. + Cách sử dụng: treo trước cửa chính hoặc cửa sổ.

Gương bát quái trừ tà lõm ngũ sắc bọc nhôm Hồng Kông K115

396.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm lõm (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 16cm + Khối lượng: 234g + Ý nghĩa: thu hút năng lượng tốt, hóa giải sát khí. + Cách sử dụng: treo trước nhà.

Gương bát quái trừ tà bọc nhôm lõm Hồng Kông K116-1

297.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm gương cầu lõm (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 12cm + Khối lượng: 140g + Ý nghĩa: thu hút cát khí, hóa giải sát khí, dùng trong trường hợp hướng nhà hợp tuổi gia chủ. + Cách sử dụng: treo trước

Gương bát quái trừ tà gỗ thông lõm chạm nổi Hồng Kông K1213

238.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông chạm nổi, gương cầu lõm (tại Việt Nam) + Kích thước (Đường kính): 10.5cm + Khối lượng: 58g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, thu hút, tích tụ năng lượng tốt… + Cách sử dụng: treo trước cửa chính hoặc cửa sổ.

Gương bát quái trừ tà mặt đồng lõm lớn Hồng Kông K1225

1.428.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái mặt đồng trên gỗ lõm cỡ lớn (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 17cm + Khối lượng: 285gr + Ý nghĩa: Bát quái trừ tà tịch tà, thu hút cát khí, năng lượng tốt, trước nhà có vật nhọn, cây to, cột điện,