bát quái trừ tà

Gương bát quái trừ tà lồi gỗ thông 18cm Hồng Kông K117-1

198.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông gương cầu lồi (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 18 cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp hướng, nhà bị ngã ba đường đâm vào, cây to chắn trước nhà, cột điện,… +

Gương bát quái trừ tà lồi bọc nhôm 12cm Hồng Kông K115-1

297.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái nhôm gương cầu lồi (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 12 cm + Khối lượng: 160g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp hướng, nhà bị ngã ba đường đâm vào, cây to chắn trước nhà, cột điện,… + Cách

Gương bát quái trừ tà lõm gỗ thông 18cm Hồng Kông K118-1

198.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông gương cầu lõm (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 18cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: thu hút, tích tụ năng lượng tốt, hóa giải sát khí. + Cách sử dụng: treo trước cửa chính hoặc cửa sổ.

Gương bát quái âm dương trừ tà bọc nhôm Hồng Kông K116

297.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm âm dương (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 10cm + Khối lượng: 94g + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí,… + Cách sử dụng: treo ngoài

Gương bát quái trừ tà phẳng ngũ sắc Hồng Kông K117

297.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm gương phẳng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 10cm + Khối lượng: 125g + Ý nghĩa: thu hút khí tốt, ngăn cản, hóa giải khí xấu. + Cách sử dụng: treo ngoài cửa chính hoặc cửa sổ